Den Gamle Nationalbank Logo

GDPR

Generel information

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi, Volkerts Fylke, CVR: 39021609 indsamler og behandler.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller IP-adresser.

Oplysninger vi indsamler om dig er, eller kan være følgende:

 • Navn.
 • Adresse.
 • Telefonnummer.
 • E-mail.
 • Ip-adresse.

Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun til vores samarbejdspartnere og koncernforbundne selskaber, hvis det har et nødvendigt formål, eller offentlige myndigheder, hvor dette er lovbestemt.

Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er Volkerts Fylke defineret som den dataansvarlige, der indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående disse vilkår eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os:

Volkerts Fylke

CVR.nr. 44223724

Dalbygade 40D

6000 Kolding

Tlf.nr. 73702522

E-mail. info@volkerts.dk

Samtykke

Når du køber varer eller serviceydelser (både i fysiske butikker, pr. telefon eller online) hos os, eller browser på vores hjemmeside, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer derved disse vilkår.

Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os pr. post til adressen Dalbygade 40D, 6000 Kolding eller pr. e-mail info@volkerts.dk.

Såfremt du vælger at tilbagetage dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det muligvis kan medføre indskrænkninger i de services vi kan tilbyde, f.eks. fremsendelse af nyhedsbreve.

Du skal endvidere være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde vil være berettiget til at fortsætte behandlingen af dine oplysninger, selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, og for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og hvidvaskningsloven.

Hvornår indsamler vi personoplysninger

Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når du indgår en aftale med os, hvad enten dette sker fysisk, online, via post eller telefon. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en vare eller ydelse og for at overholde gældende lovgivning.

Vi indsamler derfor personoplysninger på følgende måde:

 • Når du køber varer eller serviceydelser (både fysisk, online, via post eller telefon).
 • Når du bestiller et tilbud eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 • Når du interagerer med os, f.eks. når du fremsender e-mails, sms’er elle breve.
 • Når du deltager i konkurrencer.
 • Når du deltager i events.

Nuværende Kunder

Hvis du allerede er kunde hos os, har vi muligvis dine oplysninger i vores varetægt. Du kan til enhver tid henvende dig hos info@volkerts.dk, telefonisk på 73702522 eller via post, hvis du har spørgsmål eller ønsker noget slettet.

Formål med indsamling

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, når du handler eller interagerer med os.  

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

 • Behandling af dit køb og levering af dine varer eller tjenesteydelser.
 • Servicering og rådgivning af dig.
 • Interaktion med dig.
 • Fremsendelse af nyhedsbreve.
 • Orientering om udfaldet af en konkurrence.
 • Markedsføring.
 • Opfyldelse af lovkrav.

Opbevaring af persondata

Når du køber varer eller serviceydelser hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i 5 år + løbende år i henhold til reglerne i bogføringsloven. Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler.

Øvrige oplysninger, der indsamles og behandles, vil ligeledes blive opbevaret i 5 år, medmindre der består en salgs- eller servicemæssig relation mellem dig og os, der i din interesse gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne længere. Herudover vil de også blive opbevaret i en længere periode, såfremt det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller håndhæve vores aftaler.

Persondata til tredjeparter

Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale eller transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning.

For at kunne opfylde en aftale, vil det dog være nødvendigt at viderebringe dine oplysninger til vores samarbejdspartnere for at kunne levere vores varer eller tjenesteydelser til dig.

Endvidere kan dine personoplysninger blive overført til koncernforbundne selskaber.

Som dataansvarlig, er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere, for at sikre os mod misbrug af oplysningerne.

Dine rettigheder

Som kunde hos os kan du ved forespørgsel til info@volkerts.dk få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet.

Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger.

Klage skal indgives til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Volkerts Fylkes betingelser for udsendelse af nyhedsbreve

Tak for din interesse for vores nyhedsbrev.

Ved din tilmelding accepterer du nærværende vilkår for vores opbevaring og behandling af dine personoplysninger.

Ved din tilmelding accepterer du at modtage nyhedsbreve fra os:
Volkerts Fylke, Dalbygade 40, 6000 Kolding.

Nyhedsbreve fra Volkerts Fylke vil indeholde nyheder om forskellige områder inden for, vores events og arrangementer, vores sponsorsamarbejder, konkurrencer samt generel information om Volkerts Fylke og markedsføring af vores ydelser.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen ved at klikke på det ”afmeld” link, der findes nederst i hvert nyhedsbrev.

Personoplysninger og hvad vi bruger dem til

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet afgiver du e-mailadresse, navn, postnummer, om du er kunde, hvilken afdeling du er kunde i eller er nærmest dig samt evt. interesseområder inden for økonomi.

Vi anvender disse oplysninger for at kunne udsende nyhedsbrevet til dig og gøre indholdet personligt.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevene – herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes og om der klikkes på links opsamles af vores it-system i anonymiseret form. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores service, så vi i endnu højere grad kan målrette og tilpasse indholdet efter modtagernes interesser.

Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Ved frameldelse slettes oplysningerne hos os (og vores databehandler, hvis vi gør brug af en sådan til udsendelse af nyhedsbrevene).

Overførsel af oplysninger til 3. lande

Dine oplysninger overføres ikke til lande uden for EU og EØS.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v.

Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandler Juhlsen.com jfr. persondataforordningens artikel 17. Denne ret kan du udøve ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og vi sørger for at underrette vores databehandler om at oplysningerne skal slettes, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger.
Se mere hos www.datatilsynet.dk.